Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website gaat u akkoord om gebonden te zijn aan deze website. Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke wetten. Als u deze voorwaarden niet akkoord gaat, is het verboden toegang te krijgen tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken.

Licentie

Er is toestemming gegeven om een ​​exemplaar van de materialen (informatie of software) tijdelijk nl.virusspywarecleaner.com te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële overlopende weergave. Dit is de kwestie van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie kan u niet:

Wijzig of kopieer het materiaal;
Gebruik de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbaar scherm (commercieel of niet-commercieel);

Poging om software die op de site van nl.virusspywarecleaner.com is te decompileren of reverse te maken
Verwijder enig auteursrecht of andere bedrijfsnotatie van de materialen; of
Breng de materialen over aan een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u deze beperkingen schendt en op elk moment kan worden beëindigd door nl.virusspywarecleaner.com. Na afloop van de overweging van dergelijke materialen of bij beëindiging van deze Licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

ontkenning

De materialen op de website nl.virusspywarecleaner.com zijn “zoals is” nl.virusspywarecleaner.com aanvaardt geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en weigert alle andere garanties, uitdrukkelijke of impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of Anders niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten Bovendien aanvaardt nl.virusspywarecleaner.com geen aansprakelijkheid voor de juistheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins in verband met deze materialen of op websites die verband houden met deze website.

beperkingen

N geen gebeurtenis nl.virusspywarecleaner.com of haar leveranciers is aansprakelijk voor eventuele schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst of door bedrijfsonderbrekingen) als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de materialen nl.virusspywarecleaner .com-website, zelfs als nl.virusspywarecleaner.com of een proxy van nl.virusspywarecleaner.com mondeling of schriftelijk werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toelaten op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Herzieningen en errata

De materialen die verschijnen op de site nl.virusspywarecleaner.com kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. nl.virusspywarecleaner.com Garandeert niet dat de materialen op hun website juist, compleet of up-to-date zijn. Mag op nl.virusspywarecleaner.com verschijnen om de materialen op zijn website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. nl.virusspywarecleaner.com Het is echter niet nodig om de materialen bij te werken.

Links

nl.virusspywarecleaner.com Niet alle websites die gekoppeld zijn aan de website zijn beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. Het opnemen van een link betekent niet de erkenning door nl.virusspywarecleaner.com De site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

nl.virusspywarecleaner.com Deze gebruiksvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke aanspraak die verband houdt met het verwijderen van nl.virusspywarecleaner.com site is geregeld door de wetten van de staat Delhi, India, zonder inachtneming van de botsingsnormen